Karlskoga Enduroklubb, regler och tider för träning.

• Träning får ske endast på angivna träningstider.

• Följ pilad bana.

• På/av-åkning på banan skall ske på avsedd plats för att förhindra körning i fel riktning.

• Endast knattar/nybörjare får och skall köra på lilla banan.

• På ungdomsträningstider får knattar/nybörjare köra på stora banan, vuxna får då endast köra om de är följeåkare/support till ungdomarna.

• Åkning i depån eller på bilparkeringen är inte tillåten, motorkörning är OK. Motorcykeln skall ledas till/från banan.

• Stanna och förvissa dig om läget när någon har kraschat/fått stopp.

• Visa hänsyn vid omkörning, både som omkörare och omkörd.

• Körning till/från banan får ske på allmän väg om MCn är registrerad, annars är det transport som gäller.

• Skräpa inte ned, ta gärna med för mycket skräp hem!

• Ha roligt!Träningstider 2017

Anmälan medlemskap