Skoj på Hoj 2016

(Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.)

Målet är att köra 8 tidsträningar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tidsträningen på lördag eller söndag (om ej annat angivits).


Senaste dag för föranmälan och seedning tisdag den 5 april klockan 20:00

Efter detta datum anmälan på plats och start sist i startfältet

Anmälan för den som ej har dator sker till Olle Lundkvist på 073 3378073 

OBS kolla hemsidan eller telefon 070/2580750 för eventuellt flyttade eller inställda träningar

 

Klassindelning

Senior (Elit)*
Junior 16-23 år
Bredd
Motion under 40 år
Motion över 40 år
Motion över 50 år
Dam
Ungdom 12-15 år

Färg, bakrund
Gul (Röd)
Grön
Gul
?
Gul
Gul
Gul
?
Vit

Färg, siffra

Svart (Vit)
Vit
?
Svart
Svart
Svart
?
Svart


*(Senior har ingen åldersgräns)
(Siffror och bakgrundsfärg, plast finns att köpa vid startanmälan!)

 


Skoj På Hoj körs som en serie tidsträningar som förberedelse för tävlingar och indelas därför i klasser. Detta betyder att samtliga deltagare måste vara medlemmar och ha löst medlemsavgift för år 2015.

Träningen är öppen för alla som fyllt 12 år och kör mc med lägst 80cc.
Dock måste man vara minst 13 år för att få köra 125cc
Serien är annars licens och körkortsfri.
Skoj på hoj är som vanligt för tvåmannalag men kan även köras individuellt.
Kostnad är 500kr/person för hela serien eller lagavgift 1000 kr.
Individuell enstaka träning för medlem 100 kr. Avgift betalas på plats eller på
Klubbens postgiro. 150157-6

 

Medlemsavgift senior fyllda 18 är 500kr
Medlemsavgift junior (ej fyllda 18 är) eller stödmedlem 100kr.
(Stödmedlem är en person som ej är aktiv i föreningen men ändock vill stötta verksamheten)

 

 

SKOJ PÅ HOJ  REGLER

1. Anmälan. (gärna i god tid)

Vid laganmälan erlägges lagavgift SKOJ PÅ HOJ med 1000 kr. Individuell åkare erlägger 500kr. Enstaka träning 100kr. Tilldelat startnummer för lag och individuellt gäller för samtliga SKOJ PÅ HOJ under samma säsong.
Varje lag skall lämna deltagarantal före start
.
Övriga som ej är medlemmar i Karlskoga Enduroklubb äger ej rätt att deltaga i klubbmästerskap.

2. Klassindelning . Samtliga klasser kör 90 min eller vad som anges för resp. träningstillfälle.  

Klass ungdom  12 år t.o.m. 15 år.
Klass Junior  16 år t.o.m. 23 år
Klass Senior (Elit)
Motion   t.o.m. 40 år
Motion  över 40 till 50 år

Motion över 50 år.

3. Förare

Förarinformation ca en halvtimme före start vid första träningstillfälle, vid övriga träningar hålles ej förarinformation om inte rådande omständigheter kräver detta, då regler är desamma för varje träning.
Förare vars MC har gått sönder före start får ej låna annan mc om föraren till denna mc har för avsikt att köra dagens träning på denna mc. Det lag vars förare ertappas med att ej följa banmarkeringen eller gällande regler utesluts ur dagens träning och resultat för förare nr 2 i eventuellt lag stryks. Förare som kör ner ban -markering är skyldig att se till att ban markering återställs för att inte äventyra säkerheten för övriga tävlande. Bruten träning meddelas till tidtagare. För att framföra motorcykel över 125cc måste man ha fyllt 13 år.

4. Byte av förare.

Under året får laget byta ut en förare och ersätta denna med annan. Den utbytte föraren får sedan inte ingå i sitt gamla lag eller annat då befintligt lag. Om laget mister en förare kan återstående förare övergå till annat lag som mist en förare. Byte av förare får endast ske en gång per säsong.

5. Poäng.

Varje förare erhåller vid varje SKOJ PÅ HOJ poäng enligt följande.

Plac.   1, 2, 3, 4, 5, 6 Osv.
Poäng  150, 145, 140, 139, 138, 137 osv.

Vid 4 träningar räknas ingen träning bort.
Vid 5 träningar räknas en träning bort.
Vid 6 träningar räknas en träning bort.
Vid 7 träningar räknas två träningar bort

Vid 8 träningar räknas två träningar bort.

 


6. Start.


Start kl. 11.00 om inget annat meddelas. Start sker med 3 lag var 30 sek. De förare som inte ingår i något lag startar alla samtidigt 30 sek. efter sista lag.

7. Priser

Priser till de tio främsta lag, samt de tre första i varje klass.

8. Varvning

Varje förare måste följa funktionärs anvisning vid varvning.

9. Funktionärer

Träningsledare: Ulf Broström
Varvräknare, tidtagningspersonal samt vägvakter.

10. Deltagande.

Varje förare deltar på egen risk och värnar om sin egen och andras säkerhet samt erforderliga handlingar på fordonet. Arrangören frånsäger sig allt ansvar.

11. Service

Service på lämplig plats efter banan dock ej i depå, vid varvning, eller på åskådarparkering.

12. Poäng

Vid lika poäng totalt efter borträknade träning/ar räknas resultat/deltagande senaste träning.

Övrigt

Vårat motto är att alla deltagare skall så roligt man kan efter rådande omständigheter. Släpp förbi och ta rygg. Kontakta träningsledaren vid eventuella meningsskiljaktigheter för att försöka lösa dessa. Se till att eventuellt skadad får den hjälp som krävs.

Vid eventuell crossträning / stubbrace tillkommer regler.
Inställd träning meddelas via Karlskoga EK hemsida, alt upplysnings telefon 070/2580750