Våra banor

För resp. bana finns två banansvariga, se nedan. Banansvariga leder arbetet med banorna
och har den dagliga kontakten med markägarens representant. Om ni har frågor/synpunkter
rörande banorna, kontakta dessa.

Öfalla:

Mats Persson: 0586-728 298
Conny Sonesson: 0586-725146

Tolen:

Fredrik Sundén: 076-038 81 66
Fredrik Nyborg: 076-777 000 7

Kilsta:

Dan Åkesson: 070-5220750
Torbjörn Wärn : 070-5955469


Öfalla banan (Länk till eniro, klicka på GPS-koordinater för att se exakt plats)

Klicka här Terrängkarta
Klicka här för bild

Tolen banan (Länk till eniro, klicka på GPS-koordinater för att se exakt plats)

Klicka här Terrängkarta
Klicka här för bild

Kilsta banan (Länk till eniro, klicka på GPS-koordinater för att se exakt plats)

Viktigt!

Banan ligger ganska centralt i Karlskoga, på och intill Kilsta industriområde.
Depån och delar av banan är på inhägnat område varför in/ut-släpp vid träning
måste ske.Träningsvakt har passerkort för detta. På grund av läget är det viktigt
att vi sköter störningsbiten på ett bra sätt, alltså som alltid godkänd ljuddämpare
och enbart körning på avviserade tider.

Lite sunt förnuft skadar inte heller!